หนังสือเด็ก > หนังสือนิทาน > แปลน ฟอร์ คิดส์
ชุด ลูกลิงเรียนรู้ (8 เล่ม)

ราคา 920 828.00 บาท


รหัสสินค้า : 90457

ISBN : -

ชื่อผู้เขียน : ตุ๊บปอง

สำนักพิมพ์ : เฮลโลคิดส์

น้ำหนัก (กรัม) : 1250

รายละเอียด
นิทานภาพคำกลอน หนังสือชุด ลูกลิงเรียนรู้ สอนให้เด็กเรียนรู้มารยาทดี ๆ พฤติกรรมที่ลูกลิงทำ และการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับตนเอง สามารถรับผิดชอบตัวเองในเรื่องพื้นฐานได้ ซึ่งเป็นกิจวัตรและลักษณะนิสัยที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะเมื่อเด็กจดจำตั้งแต่วัยเด็กเล็ก การจดจำของสมองจะเป็นส่วนจิตใต้สำนึก จะทำให้เด็กมีคุณลักษณะที่ดีติดตัวจนเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ชุด ลูกลิงเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 1. ลูกลิงสวัสดี (ปกอ่อน) ราคาปกติ 115 บาท (16 หน้า) 2. ลูกลิงขอโทษ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 115 บาท (16 หน้า) 3. ลูกลิงขอบคุณ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 115 บาท (16 หน้า) 4. ลูกลิงไม่เป็นไร (ปกอ่อน) ราคาปกติ 115 บาท (16 หน้า) 5. ลูกลิงอึไม่ออก (ปกอ่อน) ราคาปกติ 115 บาท (16 หน้า) 6. ลูกลิงฉี่ตรงไหนดีนะ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 115 บาท (16 หน้า) 7. ลูกลิงไม่ยอมนอน (ปกอ่อน) ราคาปกติ 115 บาท (16 หน้า) 8. ลูกลิงไม่แปรงฟัน (ปกอ่อน) ราคาปกติ 115 บาท (16 หน้า)

โปรโมชั่น

เพิ่มเติม